Patiënt centraal

Binnen Zorgzaam Leuven staat de patiënt centraal. In dit filmpje krijgen de Leuvense burgers het woord en ze vertellen waar het allemaal om draait.

Lees ook hoe we de burgers en patiënten gaan betrekken in de uitvoering van het plan. Zij spelen een belangrijke rol in de evaluatie en continue bijsturing ervan.

Foto: